Juankoski-Kuopio

Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin kuntaliitosselvitys

Kuopion ja Juankosken kaupunginhallitukset hyväksyivät 30.9.2013 kuntaliitosselvityksen toteuttamisen periaatteet ja toteuttamistavan. 

Kuopion ja Juankosken kaupunkien kaupunginhallitukset tapasivat ensimmäisen kerran huhtikuussa 2013. Tuolloin kaupunginhallitukset linjasivat yhteisen positiivisen tahdon luovan edellytykset selvityksen käynnistämiselle. Päätös yhdistymisselvityksen käynnistämisestä tehtiin molempien kaupunkien kaupunginhallituksissa 6.5.2013.

 

Ajankohtaista

Juankosken ja Kuopion kaupunkien välisen yhdistymissopimuksen muuttaminen

Juankosken ja Kuopion  kaupunginvaltuustot  ovat hyväksyneet kaupunkien yhdistämisen 1.1.2017.  Yhdistymissopimuksen kohtaa 5.2., Yhdistyneen kunnanvaltuuston muodostaminen, on muutettu kaupunkien valtuustojen päätösten jälkeen.

Muutettu  yhdistymissopimus on julkisesti nähtävänä 29.2. – 29.3.2016 välisenä aikana. Mahdolliset huomautukset muutettuun sopimukseen on toimitettava 29.3.2016 mennessä.

Liite: Muutettu yhdistymissopimus Juankoski - Kuopio

Kaupunginvaltuustot hyväksyivät yhdistymissopimuksen

Juankosken ja Kuopion kaupunginvaltuustot ovat hyväksyneet yhdistymissopimuksen ja Juankosken kaupungin liittämisen Kuopioon 1.1.2017 alkaen. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi yhdistymissopimuksen kokouksessaan 1.9.2014 ja Juankosken kaupunginvaltuusto 26.8.2014. Molemmat kaupungit hyväksyivät yhdistymissopimuksen yksimielisesti.

Juankosken ja Kuopion yhdistymissopimus valmistui

Juankosken ja Kuopion kaupunkien yhdistymisselvityksen poliittinen ohjausryhmä hyväksyi osaltaan 24.4.2014 pitämässään kokouksessa yksimielisesti neuvotellun yhdistymissopimuksen esitettäväksi edelleen kaupunginhallituksille ja edelleen valtuustoille.

Sopimuksen valmistelu eteni hyvässä hengessä rinnan tehtyjen yhdistymisselvitysten kanssa. Yhdistymissopimus sisältää mm. yhdistymiseen liittyvät periaatteet, tavoitteet, menettelytavat, yhdistymishallituksen kokoonpanon, palveluiden tuottamisen linjaukset sekä yhdistymisavustuksen käytön tavoitteet.

Lisätietoja:

Heimo Konttinen, poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja, puh. 040 149 4077
Harri Auvinen, poliittisen ohjausryhmän varapuheenjohtaja, puh.050 567 7008

Liite: Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus 24.4.2014

 

Aiempia uutisia

Juankosken ja Kuopion kuntalaisillassa 22.4.2014 käytiin läpi selvitysryhmien työn tuloksia

Juankosken kuntalaisillassa 28.11.2013 rohkaistiin esittämään mielipiteitä